Webinar gemist? Bekijk hier opnieuw het webinar naar uw keuze
Op deze pagina vindt u een overzicht van recente webinars die u opnieuw kan bekijken. Gelieve de juiste webinar te selecteren op het onderstaande formulier zodat u direct toegang krijgt tot uw gekozen webinar!

De Ondernemingsraad en het CPBW  ( november 2020)
In november 2020 gaan uw medewerkers naar de stembus. Daarna gaat u aan de slag met de nieuwe leden van het CPBW en de OR. Tijdens dit webinar ontdekt u uw verplichtingen en adviezen voor goede opstart van een OR en CPBW.
Ontdek de stappen die u moet zetten bij de opstart van het CPBW en de OR na de sociale verkiezingen 2020

Arbeidstijd - Flexibel is het nieuwe normaal- (oktober 2020)
Flexibiliteit op het werk is ongetwijfeld een hot topic. Als reactie op de groeiende vraag van hun werknemers, zijn steeds meer bedrijven op zoek naar de beste manieren om de arbeidstijd te flexibiliseren. Deze webinar is gewijd aan de studie van de mechanismen om dit doel te bereiken, of het nu gaat om de invoering van glijdende uurroosters, occasioneel telewerken of zelfs vakanties on demand.

In- en outsourcing en overgang van de onderneming - (september 2020)
Bij in- en outsourcing kan er sprake zijn van een juridische overgang van onderneming, met alle gevolgen van dien. In de praktijk wordt de wetgeving rond overgang van ondernemingen soms over het hoofd gezien omdat men denkt dat deze niet van toepassing is, of wordt ze zonder meer toegepast terwijl dit strikt genomen niet nodig is. Overweegt u in- of outsourcing? Dan moet u ervoor zorgen dat u de basisaspecten van de regelgeving kent en dat u weet wanneer deze potentieel van toepassing is.

Einde van de arbeidsovereenkomst en vertrekvakantiegeld - (juni 2020)
Het einde van de arbeidsovereenkomst, of het nu op het initiatief van de werknemer of de werkgever is, roept vaak praktische vragen op voor de berekening van de eindafrekening. Deze vragen worden regelmatig onderzocht door de arbeidsrechtbanken. Het is van essentieel belang dat u op de hoogte bent van de meest recente rechtspraak en van de regels die u in dit verband moet volgen.
Tijdens dit webinar ontdekt u op een praktijkgerichte manier en met veel voorbeelden de opzeggingsvergoeding en het vertrekvakantiegeld.

Het coronavirus: impact op uw organisatie en uw personeelsbeleid (april 2020)
Door het coronavirus staat u voor heel wat hr-vragen en -uitdagingen. Tijdens dit webinar ontdekt u praktische antwoorden op de meest prangende vragen.

Bonussen toekennen aan uw werknemers (januari 2020)
Dit webinar leert u op een slimme manier bonussen toe te kennen. Uw HR-strategie is hierbij het uitgangspunt. Op basis daarvan ontdekt u welk bonussysteem het best past. Dat kan de cash bonus zijn, maar bijvoorbeeld ook de loonbonus (cao 90) of de winstpremie, of een combinatie van verschillende bonussystemen.

Daarnaast ontdekt u ook de voor- en nadelen van de belangrijkste bonussystemen. De fiscale en parafiscale behandeling komt aan bod, maar ook de verschillende toepassingsvoorwaarden en de implementatieprocedure. U keert huiswaarts met een aantal tips & tricks bij het uitwerken van een bonusplan. De motivatie en de retentie van werknemers staan centraal.

Representatievergoedingen en andere forfaitaire kostenvergoedingen (december 2019)
Veel bedrijven streven naar administratieve vereenvoudiging door de terugbetaling van de uitgaven van hun werknemers op forfaitaire basis (zonder onkostendeclaraties, bewijsstukken,…). Deze aanpak heeft voordelen, maar brengt ook een aantal risico's met zich mee.
Het doel van dit webinar is om u op een praktische manier de nodige instrumenten aan te reiken om deze risico's te beperken en een passend kostenvergoedingsbeleid te voeren.

Afwezigheids- en arbeidstijd: twee begrippen die elkaar aanvullen om de arbeidsduur te berekenen (oktober 2019)
De arbeidstijd is één van de meest gevoelige punten in de arbeidsbetrekkingen en één van de meest voorkomende onderwerpen in collectieve arbeidsovereenkomsten. Het is ook een zeer complexe materie.
Dit webinar geeft u een antwoord op praktische vragen over een aantal minder gekende of in ieder geval vaak vergeten aspecten van arbeidstijd.

Uw werknemer wilt met pensioen gaan: wat nu? (september 2019)
De pensioenwetgeving is een heet hangijzer en verandert voortdurend. Waar moet u als werkgever rekening mee houden als uw werknemer met pensioen wil gaan? En mag u nog een gepensioneerde tewerkstellen?
Tijdens dit webinar krijgt u de meest actuele informatie over de huidige pensioenwetgeving. U krijgt eveneens praktische voorbeelden en toepassingen.

Tijdskrediet en thematische verloven: nieuwigheden en praktische vragen (juni 2019)
Binnen het tijdskrediet en de thematische verloven zijn er heel wat nieuwigheden.  Sommigen zijn al van kracht, anderen treden later dit jaar in werking. 
Tijdens dit webinar kaderen topexperten de verschillende wijzigingen en ontdekt u de nieuwigheden aan de hand van praktische vragen.

Jobdeal 2019: wat verandert er? (mei 2019)
Bij de concrete uitwerking van het begrotingsakkoord van 2018 zullen er weer heel wat wijzigingen in het arbeidsrecht zijn. Wat verandert er juist?
Tijdens dit webinar kijken wij alvast vooruit. Zo bent u weer helemaal bij.

Flexibele verloning en mobiliteit (maart 2019)
U wilt een gediversifieerd beloningspakket ontwikkelen? U wilt uw medewerkers motiveren met een beloningspakket op maat? Tijdens dit webinar ontdekt u tips en tricks voor het ontwikkelen van een effectief flexibel beloningsplan waarin de nieuwe concepten ‘Cash for car’ en mobiliteitsbudget specifieke aandacht.