5 jaar
toepassing ontslagregels onder het eenheidsstatuut (WES) en
ontslagmotivering onder CAO nr. 109

10 september - Brussel
Studienamiddag in samenwerking met
De ontslagregels die werden ingevoerd door de Wet Eenheidsstatuut van 26 december 2013 en de regels over de ontslagmotivering van de cao nr. 109 van 12 februari 2014 zijn al ruim vijf jaar van toepassing. Beide regelgevingen hebben het Belgisch ontslagrecht grondig hertekend. In die vijf jaar zijn er ook veel juridische en praktische vragen gerezen, die ook deels door de rechtspraak werden beantwoord.

Op 10 september 2019 nemen Olivier Wouters, Anne Wils en Hanne Cattoir van het advocatenkantoor Claeys & Engels beide regelgevingen onder de loep, evenals de wetswijzigingen die er intussen gekomen zijn. Zij bekijken welke bepalingen aanleiding geven tot discussies en (dus) tot rechterlijke uitspraken. 
Olivier Wouters, Advocaat-vennoot
Anne Wils, Advocaat
Hanne Cattoir, Advocaat
Lessen uit de rechtspraak

 • Wanneer is de overgangsregeling voorzien in de Wet Eenheidsstatuut van toepassing?
 • Wat met opzeggingsclausules die overeengekomen werden in een arbeidsovereenkomst die ingegaan is vóór 1 januari 2014?
 • Hoe moet de opzeggingstermijn vastgesteld worden in het geval dat de werknemer zich op 31 december 2013 nog in een proefperiode bevond?
 • Wat zijn de meest gestelde vragen inzake outplacement?
 • Wat houdt de motiveringsplicht in?
 • Hoe gaan de rechtbanken om met de vormvereisten van de cao nr. 109?
 • En op welke wijze vullen zij het begrip “kennelijk onredelijk ontslag” in?
Deze en nog andere vragen komen aan bod tijdens de studienamiddag.
Meer inzicht in de toepassing van de ontslagregels?

Aarzel niet en schrijf u nu in voor deze studienamiddag, de plaatsen zijn beperkt!

Datum: dinsdag 10 september 2019 van 14u - 17u
Locatie: Advocatenkantoor Claeys & Engels, Vorstlaan 280,
1160 Brussel
Programma:
 • 13u30 - Onthaal
 • 14u00 - 5 jaar ontslagwet (WES)
 • 15u30 - Pauze
 • 15u50 - 5 jaar ontslagmotivering (cao 109)
 • 16u40 - Hoe relevante rechtspraak rond ontslag opzoeken via intelligente tools?
 • 17u00 - Einde

Inschrijven
U kan Wolters Kluwer steeds bereiken op 015 78 76 00 of klant.BE@wolterskluwer.com om uw toestemming in te trekken, uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten wissen, beperkt te laten verwerken of over te dragen. Voor meer informatie kan u onze Privacy Policy nalezen.